Dr. Acharya Shivmuni

Aktualisiert: 11.11.2013

Alias

Shiv Muni

Gruppe(n)

   ► Individuen ► Shvetambara ► Sthanakvasi ► Acharya

Bild(er)

Lebenszeit

Geboren: 18.09.1942 in Malaut Mandi, Faridkot, Punjab, Indien

Sthanakvasi Info

Diksha: 17.05.1972

Über

Father:

Shri Chiranji  Lal Jain 

Mother:

Smt Vidya Devi Jain

Gotra:

Vaishya Oswal Jain

Vansh:

Bhabhu

Date Of  Diksha:

17 May, 1972

Place Of Diksha:

Malaut Mandi (Punjab)

Diksha Guru:

Shree Gyanmuni Ji

Pramukh Shisya:

Shree Shirish Muni Ji

Yuwacharya  Pad:

13 May, 1987 Pune (Maharashtra)

Yuwacharya Pad Pradata:

Acharya Samrat Shree Anandrishi  Ji

Acharya  Pad:

9 June, 1999 Ahemadnagar

Qualification:

Double M.A. Ph.D., D.Lit

Books:

Dhyan Ek Divya Sadhana, Nadi Nav  Sanjog, The Jain Tradition, The Jaina Pathway To Libration

Languages Known:

Hindi, English, Sanskrit, Punjabi, Marathi

Areas Travelled:

Punjab, Haryana, Delhi, Uttar  Pradesh, Rajasthan, Himachal Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Andhra  Pradesh, Tamilnadu

http://www.herenow4u.net/fileadmin/v3media/pics/persons/Acharya_Shivmuni/Yuwa_Shiv_Acharya_Ji.jpg

Yuway Shiv Acharya

http://www.herenow4u.net/fileadmin/v3media/pics/persons/Acharya_Shivmuni/Acharya_Dr._Shiv_Muni.jpg

Acharya Dr. Shiv Muni

http://www.herenow4u.net/fileadmin/v3media/pics/persons/Acharya_Shivmuni/Acharya_Dr._Shiv_Muni_2.jpg

Acharya Dr. Shiv Muni

Teile diese Seite auf: